BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20170825T073125Z DESCRIPTION:PROGRAM ABRA INNOVATION DAY 2017\n \nDOPOLEDNÍ ČÁST\n \n8:30 – 9:00 Registrace spojená s ranní kávou\n \n9:00 – 9:05 Přivítání\n \n9:05 – 9:15 Úvodní slovo\n \n9:15 – 9:45 Business Intelligence - integrované řešení ABRA BI\n \n9:45 – 10:05 ABRA WebAPI – snadný přenos dat\n \n10:05 – 10:30 Coffee break\n \n10:30 – 11:00 ABRA IoT Platform – ob jevte svět internetu věcí\n \n11:00 – 11:20 ABRA online – ABRA Gen v cloudu\n \n11:20 – 11:40 GDPR - nové evropské nařízení o ochraně osobních\núdajů\n \n11:40 – 12:00 Testbed pro Průmys l 4.0\n \n12:00 – 13:00 Oběd\n \nODPOLEDNÍ ČÁST\n \n13:00 - 15: 00 Paralelní workshopy v oddělených místnostech\, s\nkrátkou p řestávkou na kávu s tímto programem:\n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20171019T150000 DTSTAMP:20170825T073125Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20171019T090000 LAST-MODIFIED:20170825T073125Z LOCATION:Český institut informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRC)\, Jugo slávských partyzánů 1580/3\, Praha 6 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:ABRA Innovation Day 2017 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B0D359C0831DD301000000000000000 010000000FCBBF136159A8347B983A61A494D8A27 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

PROGRAM ABRA INNOVATION DAY 2017

 \;

DOPOLEDNÍ ČÁST

 \;

8:30 –\; 9:00          Registrace spojená s ranní kávou

 \;

9:00 –\; 9:05          Přivítání

 \;

9:05 –\; 9:15          Úvodní slovo

 \;

9:15 –\; 9:45          Business Intelligence - integrované řešení ABRA BI

 \;< /p>

9:45 –\; 10:05        ABRA WebAPI –\; snadný přenos dat

 \;

10:05 –\; 10:30       Coffee break< /span>

 \;

10:30 –\; 11:00      ABRA IoT Platform –\; objevte svět internetu věcí

 \;

11:00 –\; 11:20      ABRA online –\; ABRA Gen v \;cloudu

 \;

11:20 – \; 11:40      GDPR - nové evrop ské nařízení o ochraně osobních údajů

 \;

11:40 –\; 12:00      Testbed pro Průmysl 4.0

&n bsp\;

12:00 –\; 13:00       Oběd

 \;

ODPOLEDNÍ ČÁST

 \;

13:00 - 15:00       Paralelní workshopy v oddělených místnostech\, s krátkou přestávkou na kávu s tímto programem:

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR